Oferta

Firma TRIMAR oferuje w pełni profesjonalne SYSTEMY PARKINGOWE:

  • TRIMAR  SP307
  • TRIMAR  SP207 PLUS
  • TRIMAR  SP300

Systemy zostały stworzone na bazie wieloletnich doświadczeń w instalacji, eksploatacji i serwisowaniu zagranicznych systemów parkingowych oraz dokładnej znajomości wymagań CE i rynku polskiego.

Zespół naszych inżynierów i programistów stworzył system elastyczny, dostosowany do zmiennych potrzeb i wymogów operatorów parkingów, przyjazny tak w pracy jak i w obsłudze. Wysoka jakość sprzętu, szczelność kontroli finansowej oraz niezwykle konkurencyjna cena spotkały się z szerokim uznaniem naszych klientów. System SP307 jest porównywany do najlepszych systemów zagranicznych i deklasuje wszystkie rzemieślnicze próby w naszym kraju. Pracować może, zarówno kiedy wymagana jest wyłącznie kontrola ruchu pojazdów (dostępu) jak i na parkingach płatnego parkowania, od małych parkingów do dużych parkingów intensywnego użytkowania z wieloma wjazdami/wyjazdami. System może pracować w oparciu o karty zbliżeniowe, karty dalekiego zasięgu RFiD oraz papierowe bilety z kodem kreskowym.

CookiesAccept

Zapoznaj się z polityką prywatności i przetwarzania danych osobowych.

Zrozumiałem

1. Zgodnie wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa i Państwa przedstawicieli danych osobowych jest Trimar Systemy Parkingowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie adres: 01-542 Warszawa, ul. Szaniawskiego 4.

2. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1, będą przetwarzane na podstawie Art. 6, ust. 1, lit. b RODO w celu wykonywania czynności mających na celu zawarcie umowy i jej realizację,.

3. Dane osobowe przedstawicieli, o których mowa w pkt 1, będą wykorzystywane do zapewnienia komunikacji pomiędzy stronami w celu realizacji uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, na podstawie Art. 6, ust. 1 lit. f RODO.

4. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1, będą przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz okres wynikający z wymogów prawnych nakładanych na Administratora przez przepisy prawa krajowego i unijnego oraz w celu ochrony roszczeń wzajemnych.

5. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1, mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych, firmom doradczym i audytowym, firmom transportowym oraz kancelariom prawnym, z którymi współpracuje Administrator w celu wykonania umowy oraz ochrony roszczeń.

6. Osoby, których dane są przetwarzane posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Mają również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Podanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy lub realizacji zamówienia jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy z Administratorem.

8. Klient/Zamawiający jest zobowiązany do przekazania niniejszej informacji swoim przedstawicielom, których dane zostaną przekazane Administratorowi w ramach realizacji umowy.

Czytaj więcej…

Kontakt z firmą TRIMAR

Biuro handlowe:
ul. Marymoncka 34
01-813 Warszawa
(teren AWF)

tel./fax:
+48 22 869-99-29
+48 22 869-99-33
adres e-mail: info@trimar.com.pl
 
Dane firmy:
TRIMAR Systemy Parkingowe Sp.Zo.o. Sp.K.
ul. Szaniawskiego 4
01-542 Warszawa
NIP: 118-00-30-249