Systemy i sprzęt uzupełniający

Dostarczamy wszystkie urządzenia oraz sprzęt niezbędny do kompletacji systemów a w szczególności:

1. Systemy SP300 i SP207 mogą współpracować urządzeniami sygnalizacyjnymi takimi jak semafory jedno, dwu i trzy komorowe, tablice zajętości parkingu, wyświetlające informacje o tym czy parking jest wolny czy zajęty lub informację o ilości miejsc wolnych. Wszystkie te urządzenia przeznaczone są do pracy w różnych warunkach atmosferycznych

2. Sterownik PLC (LOGO) - dla parkingów o skomplikowanej technologii przejazdu stosujemy specjalne programowane urządzenia do sterowania infrastruktury parkingowej. Nasi programiści są w stanie opracować i dostosować algorytm działania sterownika do najbardziej skomplikowanych przejazdów tak aby kierujący nie miał problemów z poruszaniem się po parkingu. Sterownik umożliwia sterowanie pracą zarówno sygnalizacji świetlnej, jak i samych szlabanów, bram garażowych, tablic zajętości oraz innych urządzeń wchodzących w skład systemu parkingowego.

3. Interkomy: to system komunikacji pomiędzy klientem parkingu a jego obsługą. W naszej ofercie mamy szeroką gamę rozwiązań, począwszy od prostego systemu analogowego bez centrali, poprzez system analogowy z centralą (dla więcej niż dwóch urządzeń), a skończywszy na interkomach w technologii VoIP.

4. Wiaty kasowe: w celu zapewnienia dużego komfortu użytkowania automatycznych kas parkingowych, w rozwiązaniach w których kasy stoją na wolnym powietrzu oferujemy naszym klientom wiaty w których umieszczamy kasy.

5. Gotowe wysepki parkingowe: w miejscach gdzie z określonych powodów nie można niszczyć nawierzchni jezdnej oferujemy gotowe wysepki parkingowe z umieszczonymi na nich niezbędnymi urządzeniami parkingowymi. Wysepki wykonane są z wysokogatunkowej stali nierdzewnej.

6. Kolczatki i progi zwalniające: na specjalne życzenie klienta na przejazdach instalujemy kolczatki sterowane przez bariery lub kolczatki najazdowe. Dodatkowo instalujemy gumowe lub stalowe progi zwalniające.

CookiesAccept

Zapoznaj się z polityką prywatności i przetwarzania danych osobowych.

Zrozumiałem

1. Zgodnie wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa i Państwa przedstawicieli danych osobowych jest Trimar Systemy Parkingowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie adres: 01-542 Warszawa, ul. Szaniawskiego 4.

2. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1, będą przetwarzane na podstawie Art. 6, ust. 1, lit. b RODO w celu wykonywania czynności mających na celu zawarcie umowy i jej realizację,.

3. Dane osobowe przedstawicieli, o których mowa w pkt 1, będą wykorzystywane do zapewnienia komunikacji pomiędzy stronami w celu realizacji uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, na podstawie Art. 6, ust. 1 lit. f RODO.

4. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1, będą przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz okres wynikający z wymogów prawnych nakładanych na Administratora przez przepisy prawa krajowego i unijnego oraz w celu ochrony roszczeń wzajemnych.

5. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1, mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych, firmom doradczym i audytowym, firmom transportowym oraz kancelariom prawnym, z którymi współpracuje Administrator w celu wykonania umowy oraz ochrony roszczeń.

6. Osoby, których dane są przetwarzane posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Mają również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Podanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy lub realizacji zamówienia jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy z Administratorem.

8. Klient/Zamawiający jest zobowiązany do przekazania niniejszej informacji swoim przedstawicielom, których dane zostaną przekazane Administratorowi w ramach realizacji umowy.

Czytaj więcej…

Kontakt z firmą TRIMAR

Biuro handlowe:
ul. Marymoncka 34
01-813 Warszawa
(teren AWF)

tel./fax:
+48 22 869-99-29
+48 22 869-99-33
adres e-mail: info@trimar.com.pl
 
Dane firmy:
TRIMAR Systemy Parkingowe Sp.Zo.o. Sp.K.
ul. Szaniawskiego 4
01-542 Warszawa
NIP: 118-00-30-249