Szlabany i zapory parkingowe

Systemy dostępne w naszej ofercie to urządzenia, które dzięki swojej niezawodności i funkcjonalności, zaskarbiły sobie uznanie użytkowników nie tylko w Polsce, ale także na świecie.

Nie inaczej jest jeżeli chodzi o szlabany, ponieważ każdy szlaban jaki znajduję się w naszym asortymencie to sprzęt najwyższej jakości, który rolę bariery pełni bez najmniejszych uchybień.

Każdy szlaban jaki jesteśmy w stanie zaproponować naszym Klientom dobierany jest pod kątem przeznaczenia, a więc środowiska w jakim będzie eksploatowany.

Zaoferować w tym zakresie możemy bariery optymalne we współpracy z systemem płatnego parkowania TRIMAR, szlabany do eksploatacji w warunkach dużej intensywności pracy oraz szlabany optymalne do pracy na parkingach, w których próg przepustowości plasuje się w górnej normie.

Dowolny szlaban wybrany z naszej oferty to gwarancja niezawodnej pracy i trwałości nawet w najtrudniejszych warunkach. Nasze bariery charakteryzują się najlepszymi technicznie rozwiązaniami, dzięki którym eksploatacja jest w pełni komfortowa.

CookiesAccept

Zapoznaj się z polityką prywatności i przetwarzania danych osobowych.

Zrozumiałem

1. Zgodnie wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa i Państwa przedstawicieli danych osobowych jest Trimar Systemy Parkingowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie adres: 01-542 Warszawa, ul. Szaniawskiego 4.

2. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1, będą przetwarzane na podstawie Art. 6, ust. 1, lit. b RODO w celu wykonywania czynności mających na celu zawarcie umowy i jej realizację,.

3. Dane osobowe przedstawicieli, o których mowa w pkt 1, będą wykorzystywane do zapewnienia komunikacji pomiędzy stronami w celu realizacji uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, na podstawie Art. 6, ust. 1 lit. f RODO.

4. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1, będą przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz okres wynikający z wymogów prawnych nakładanych na Administratora przez przepisy prawa krajowego i unijnego oraz w celu ochrony roszczeń wzajemnych.

5. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1, mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych, firmom doradczym i audytowym, firmom transportowym oraz kancelariom prawnym, z którymi współpracuje Administrator w celu wykonania umowy oraz ochrony roszczeń.

6. Osoby, których dane są przetwarzane posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Mają również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Podanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy lub realizacji zamówienia jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy z Administratorem.

8. Klient/Zamawiający jest zobowiązany do przekazania niniejszej informacji swoim przedstawicielom, których dane zostaną przekazane Administratorowi w ramach realizacji umowy.

Czytaj więcej…

Kontakt z firmą TRIMAR

Biuro handlowe:
ul. Marymoncka 34
01-813 Warszawa
(teren AWF)

tel./fax:
+48 22 869-99-29
+48 22 869-99-33
adres e-mail: info@trimar.com.pl
 
Dane firmy:
TRIMAR Systemy Parkingowe Sp.Zo.o. Sp.K.
ul. Szaniawskiego 4
01-542 Warszawa
NIP: 118-00-30-249