Materiały eksploatacyjne

Zapewniamy pełną dostawę wszystkich materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności:
 
  • Bilety Parkingowe do Systemu Parkingowego SP207- kartonowe bilety z wydrukiem termicznym(140 gr/m² lub więcej),
  • Rolki termiczne do Systemu Parkingowego SP207- są alternatywą dla biletów parkingowych,
  • Zarówno na biletach kartonowych jak i rolkach termicznych jest możliwość nadruku reklamy, instrukcji, logo w kolorze bądź czarno-biały wg. wytycznych i życzenia Klienta.
  • Karty zbliżeniowe do Systemu Parkingowego SP207- stosuje karty zbliżeniowe typu Mifare, karty dalekiego zasięgu RFiD, naklejki dalekiego zasięgu RFiD.
  • Karty zbliżeniowe oraz naklejki do Systemu Parkingowego SP300- karty dalekiego zasięgu RFiD, naklejki dalekiego zasiegu RFiD.
  • Zapewniamy dostawę kart zbliżeniowych/ dalekiego zasięgu z nadrukiem w kolorze lub czarno-białe z dowolnymi napisami, instrukcją, logo, nazwiskiem użytkownika, zdjęciem etc.

Galeria

CookiesAccept

Zapoznaj się z polityką prywatności i przetwarzania danych osobowych.

Zrozumiałem

1. Zgodnie wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa i Państwa przedstawicieli danych osobowych jest Trimar Systemy Parkingowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie adres: 01-542 Warszawa, ul. Szaniawskiego 4.

2. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1, będą przetwarzane na podstawie Art. 6, ust. 1, lit. b RODO w celu wykonywania czynności mających na celu zawarcie umowy i jej realizację,.

3. Dane osobowe przedstawicieli, o których mowa w pkt 1, będą wykorzystywane do zapewnienia komunikacji pomiędzy stronami w celu realizacji uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, na podstawie Art. 6, ust. 1 lit. f RODO.

4. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1, będą przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz okres wynikający z wymogów prawnych nakładanych na Administratora przez przepisy prawa krajowego i unijnego oraz w celu ochrony roszczeń wzajemnych.

5. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1, mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych, firmom doradczym i audytowym, firmom transportowym oraz kancelariom prawnym, z którymi współpracuje Administrator w celu wykonania umowy oraz ochrony roszczeń.

6. Osoby, których dane są przetwarzane posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Mają również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Podanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy lub realizacji zamówienia jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy z Administratorem.

8. Klient/Zamawiający jest zobowiązany do przekazania niniejszej informacji swoim przedstawicielom, których dane zostaną przekazane Administratorowi w ramach realizacji umowy.

Czytaj więcej…

Kontakt z firmą TRIMAR

Biuro handlowe:
ul. Marymoncka 34
01-813 Warszawa
(teren AWF)

tel./fax:
+48 22 869-99-29
+48 22 869-99-33
adres e-mail: info@trimar.com.pl
 
Dane firmy:
TRIMAR Systemy Parkingowe Sp.Zo.o. Sp.K.
ul. Szaniawskiego 4
01-542 Warszawa
NIP: 118-00-30-249