Nowy system parkingowy Trimaru w Twierdzy Modlin

Nowy system parkingowy Trimaru w Twierdzy Modlin

Z przyjemnością informujemy, że we wrześniu Trimar zakończył instalację systemu parkingowego na terenie malowniczego obiektu jakim jest „Twierdza Modlin”, położonego w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

 

 

Zainstalowany system TRIMAR SP307 składa się z dwóch wjazdów, dwóch wyjazdów oraz dwóch kas automatycznych służących do realizowania opłat za postój.

Dzięki zastosowaniu najszybszych urządzeń i najbardziej zaawansowanemu oprogramowaniu system zapewnia najwyższą przepustowość i szczelność parkingu
przy zachowaniu komfortu jego obsługi.

Mając na uwadze specyfikę obiektu zarówno pod względem ukształtowania terenu jak i zabytkowego charakteru obiektów Twierdzy Modlin przy realizacji projektu zastosowaliśmy rozwiązania, które wyeliminowały potrzebę instalacji okablowania wiążącą się z ingerencją w obiekty będące pod ochroną Konserwatora Zabytków.

 

 

 

 

Tradycyjne przewody służące do transmisji danych zastąpiliśmy poprzez wewnętrzne modemy GSM, dzięki którym odbywa się komunikacja między urządzeniami. Takie rozwiązanie w znaczny sposób przyspieszyło czas niezbędny na przygotowanie dokumentacji wraz z niezbędnymi pozwoleniami oraz sam proces realizacji. Pozwoliło to również na obniżenie kosztów realizacji.

 

CookiesAccept

Zapoznaj się z polityką prywatności i przetwarzania danych osobowych.

Zrozumiałem

1. Zgodnie wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa i Państwa przedstawicieli danych osobowych jest Trimar Systemy Parkingowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie adres: 01-542 Warszawa, ul. Szaniawskiego 4.

2. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1, będą przetwarzane na podstawie Art. 6, ust. 1, lit. b RODO w celu wykonywania czynności mających na celu zawarcie umowy i jej realizację,.

3. Dane osobowe przedstawicieli, o których mowa w pkt 1, będą wykorzystywane do zapewnienia komunikacji pomiędzy stronami w celu realizacji uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, na podstawie Art. 6, ust. 1 lit. f RODO.

4. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1, będą przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz okres wynikający z wymogów prawnych nakładanych na Administratora przez przepisy prawa krajowego i unijnego oraz w celu ochrony roszczeń wzajemnych.

5. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1, mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych, firmom doradczym i audytowym, firmom transportowym oraz kancelariom prawnym, z którymi współpracuje Administrator w celu wykonania umowy oraz ochrony roszczeń.

6. Osoby, których dane są przetwarzane posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Mają również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Podanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy lub realizacji zamówienia jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy z Administratorem.

8. Klient/Zamawiający jest zobowiązany do przekazania niniejszej informacji swoim przedstawicielom, których dane zostaną przekazane Administratorowi w ramach realizacji umowy.

Czytaj więcej…

Kontakt z firmą TRIMAR

Biuro handlowe:
ul. Marymoncka 34
01-813 Warszawa
(teren AWF)

tel./fax:
+48 22 869-99-29
+48 22 869-99-33
adres e-mail: info@trimar.com.pl
 
Dane firmy:
TRIMAR Systemy Parkingowe Sp.Zo.o. Sp.K.
ul. Szaniawskiego 4
01-542 Warszawa
NIP: 118-00-30-249