P&R Poznań

System Parkingowy Trimar na poznańskim parkingu Park & Ride

Firma TRIMAR jako lider systemów parkingowych oraz systemów kontroli dostępu osób istnieje na rynku nieprzerwalnie od ponad 25 lat.

Możemy się poszczycić najdłuższą listą referencyjną z najbardziej prestiżowymi obiektami w kraju. Posiadamy specjalną ofertę dla obiektów biurowych, szpitalnych, konferencyjnych, hotelowych, ponieważ jako producent systemu mamy możliwość elastycznego dostosowania funkcjonalności  systemu do specyfiki parkingu.

Tak też było w przypadku naszej najnowszej realizacji – systemu parkingowego na terenie Parkingu P&R w Poznaniu, który został otwarty w drugiej połowie stycznia 2018.

Na potrzeby realizacji, system ten został zintegrowany z Poznańską Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną, dzięki czemu posiadacze karty PEKA z aktywnym biletem okresowym mogą wjeżdżać na parking za darmo.

System parkingowy zamontowany na w/w parkingu w Poznaniu składa się z terminali wjazdowych i wyjazdowych, szlabanów oraz kasy automatycznej, która po wniesieniu opłaty za postój drukuje bilet komunikacji miejskiej ZTM, dzięki czemu użytkownik może kontynuować podróż środkami komunikacji publicznej. Jest to możliwe dzięki doposażeniu kasy płatniczej w drukarkę biletów ZTM.

Warto wspomnieć także o dodatkowym wyposażeniu kasy m.in. w retraktor biletów, który automatyczne odczytuje bilety, skaner kodów QR - odpowiedzialny za odczyt dowodu wjazdu oraz czytniki kart płatniczych pozwalające na wnoszenie opłaty w wersji stykowej i bezstykowej.

Zastosowano również kamery z funkcją rozpoznawania tablic rejestracyjnych (kamery LPR), dzięki czemu szlabany otworzą się automatycznie gdy kierowca dokona wcześniejszej rezerwacji lub korzysta z parkingu kolejny raz w ciągu dnia.

PR POZNAN

 

Dodatkowo dla większego komfortu kierowców system został podłączony pod system miejskiego monitoringu i wyposażony w dwukierunkową komunikację interkomową, dzięki czemu każdy użytkownik parkingu będzie miał możliwość skontaktować się z Centrum Zdalnego Zarządzania Parkingami w celu uzyskania informacji lub pomocy.

IMG 6543

 

Zachęcamy do obejrzenia filmiku umieszczonego na oficjalnym portalu Miasta Poznań, przedstawiającego  jak skorzystać z nowoczesnego parkingu P&R

https://www.facebook.com/oficjalnyportalMiastaPoznania/videos/1612827642087908/

 

Wspomniana realizacja jest dowodem możliwości zastosowania przez nasz zespół różnorodnych rozwiązań technologicznych i integracji z istniejącymi systemami klienta.

Klienci, którzy decydują się na zakup naszego systemu mogą liczyć na pełne wsparcie naszej kadry technicznej od konsultacji przedwykonawczych po realizację niestandardowego projektu  spełniającą oczekiwania nawet tych najbardziej wymagających.

CookiesAccept

Zapoznaj się z polityką prywatności i przetwarzania danych osobowych.

Zrozumiałem

1. Zgodnie wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa i Państwa przedstawicieli danych osobowych jest Trimar Systemy Parkingowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie adres: 01-542 Warszawa, ul. Szaniawskiego 4.

2. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1, będą przetwarzane na podstawie Art. 6, ust. 1, lit. b RODO w celu wykonywania czynności mających na celu zawarcie umowy i jej realizację,.

3. Dane osobowe przedstawicieli, o których mowa w pkt 1, będą wykorzystywane do zapewnienia komunikacji pomiędzy stronami w celu realizacji uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, na podstawie Art. 6, ust. 1 lit. f RODO.

4. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1, będą przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz okres wynikający z wymogów prawnych nakładanych na Administratora przez przepisy prawa krajowego i unijnego oraz w celu ochrony roszczeń wzajemnych.

5. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1, mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych, firmom doradczym i audytowym, firmom transportowym oraz kancelariom prawnym, z którymi współpracuje Administrator w celu wykonania umowy oraz ochrony roszczeń.

6. Osoby, których dane są przetwarzane posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Mają również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Podanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy lub realizacji zamówienia jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy z Administratorem.

8. Klient/Zamawiający jest zobowiązany do przekazania niniejszej informacji swoim przedstawicielom, których dane zostaną przekazane Administratorowi w ramach realizacji umowy.

Czytaj więcej…

Kontakt z firmą TRIMAR

Biuro handlowe:
ul. Marymoncka 34
01-813 Warszawa
(teren AWF)

tel./fax:
+48 22 869-99-29
+48 22 869-99-33
adres e-mail: info@trimar.com.pl
 
Dane firmy:
TRIMAR Systemy Parkingowe Sp.Zo.o. Sp.K.
ul. Szaniawskiego 4
01-542 Warszawa
NIP: 118-00-30-249