Co oferujemy

 • Systemy płatnego parkowania (dla parkingów od kilkunastu do kilku tysięcy miejsc parkingowych)
 • Systemy zliczania i kontroli dostępu pojazdów
 • Systemy identyfikacji dalekiego zasięgu RFID UHF
 • Systemy naprowadzania pojazdów
 • Integrację z systemami hotelowymi, pozwalajacą na posługiwanie się kartą hotelową równiez na parkingu
 • Zintegrowane systemy LPR (rozpoznawanie tablic rejestracyjnych)
 • Szlabany i napędy bram
 • Blokady indywidualnych miejsc parkingowych
 • Semafory drogowe i sygnalizatory zajętości
 • Kolczatki i progi zwalniające
 • Bramki kontroli dostępu osób
 • Wiaty i budki parkingowe
 • Kontrola zajętości miejsc parkingowych: to system służący do kontroli zajętości miejsc parkingowych (na przykład na parkingach centrów handlowych), a w połączeniu z tablicami informacyjnymi tworzy system naprowadzania na wolne miejsca. W naszej ofercie posiadamy urządzenia renomowanej firmy europejskiej. Wszystkie czujniki i urządzenia peryferyjne pracują w technologii cyfrowej co zapewnia bezawaryjną pracę.
 • RCP: jednym z naszych ostatnich produktów jest system rejestracji czasu pracy (RCP). System może współpracować z dowolnymi czytnikami (również posiadanymi przez klienta). Zaletą systemu jest dokładna rejestracja czasu przyjścia/wyjścia pracowników do pracy. System generuje raporty za dowolny okres i w dowolnym formacie plików. Umożliwia również bieżący podgląd zdarzeń.
 • Specjalizujemy się w dostawach urządzeń i dowolnym konfigurowaniu systemów płatnego parkowania, łączeniu systemów parkingowych (garaże) z systemami kontroli dostępu przeznaczonymi dla ruchu pieszego, montujemy i uruchamiamy szlabany, urządzenia dalekiego zasięgu (RFiD), bramki uchylne, tripody, semafory drogowe, sygnalizatory zajętości itp.
 • Zapewniamy ich sterowanie poprzez programowanie specjalizowanych sterowników mikroprocesorowych, czytników kart zbliżeniowych i dalekiego zasięgu, pętli indukcyjnych, pilotów zdalnego sterowania, przycisków itd.
 • Posiadamy wyspecjalizowaną kadrę inżynierską, informatyczną oraz projektantów, którzy są do dyspozycji Klienta od powstania inwestycji do jej zakończenia.
 • Na każdym etapie ściśle współpracujemy z Inwestorami, Projektantami, Użytkownikami Końcowymi proponując optymalne rozwiązania oparte na wieloletnim doświadczeniu.

 

Oferujemy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny naszego sprzętu, a także stałą dostawę materiałów eksploatacyjnych.

CookiesAccept

Zapoznaj się z polityką prywatności i przetwarzania danych osobowych.

Zrozumiałem

1. Zgodnie wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa i Państwa przedstawicieli danych osobowych jest Trimar Systemy Parkingowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie adres: 01-542 Warszawa, ul. Szaniawskiego 4.

2. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1, będą przetwarzane na podstawie Art. 6, ust. 1, lit. b RODO w celu wykonywania czynności mających na celu zawarcie umowy i jej realizację,.

3. Dane osobowe przedstawicieli, o których mowa w pkt 1, będą wykorzystywane do zapewnienia komunikacji pomiędzy stronami w celu realizacji uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, na podstawie Art. 6, ust. 1 lit. f RODO.

4. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1, będą przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz okres wynikający z wymogów prawnych nakładanych na Administratora przez przepisy prawa krajowego i unijnego oraz w celu ochrony roszczeń wzajemnych.

5. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1, mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych, firmom doradczym i audytowym, firmom transportowym oraz kancelariom prawnym, z którymi współpracuje Administrator w celu wykonania umowy oraz ochrony roszczeń.

6. Osoby, których dane są przetwarzane posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Mają również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Podanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy lub realizacji zamówienia jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy z Administratorem.

8. Klient/Zamawiający jest zobowiązany do przekazania niniejszej informacji swoim przedstawicielom, których dane zostaną przekazane Administratorowi w ramach realizacji umowy.

Czytaj więcej…

Kontakt z firmą TRIMAR

Biuro handlowe:
ul. Marymoncka 34
01-813 Warszawa
(teren AWF)

tel./fax:
+48 22 869-99-29
+48 22 869-99-33
adres e-mail: info@trimar.com.pl
 
Dane firmy:
TRIMAR Systemy Parkingowe Sp.Zo.o. Sp.K.
ul. Szaniawskiego 4
01-542 Warszawa
NIP: 118-00-30-249