System Parkingowy TRIMAR SP 307

System Parkingowy SP 307 to najnowsza propozycja firmy.

Został on opracowany na bazie wieloletnich doświadczeń w eksploatacji jego poprzednika jakim jest system SP207. Funkcjonalność systemu została powiększona o nowe elementy, zwłaszcza w odniesieniu do działania kas płatniczych. Wszystkie składniki systemu zaprojektowane zostały z zachowaniem zasad ergonomii, są również przystosowane do obsługi osób z niepełnosprawnością słuchową. W skład systemu wchodzą następujące elementy:

Terminal wjazdowy TC 307

Jest to urządzenie przeznaczone do kontroli wjazdu pojazdów na teren parkingu realizowane poprzez wydanie biletu parkingowego lub akceptacji karty RFID po podjechaniu pojazdu pod terminal. Wszystkie komunikaty dotyczące obsługi terminala wyświetlane są naprzemiennie w dwóch językach. Dodatkowo segmenty świetlne umieszczone w narożach sygnalizują prowadzącemu pojazd jak ma się zachować (segmenty zmieniają kolor w zależności od tego czy pojazd powinien się zatrzymać czy może przejechać). Brak mechanicznych przycisków wydawania biletu i interkomu zwiększa odporność terminala na akty wandalizmu.

Terminal wyjazdowy EC 307

Urządzenie przeznaczone do kontroli wyjazdu pojazdów z terenu parkingu realizowane poprzez kontrolę opłaconego biletu lub karty RFID. Konstrukcja terminala wyjazdowego jest bardzo podobna do konstrukcji terminala wjazdowego z ta różnica że w terminalu wyjazdowych zamontowany jest specjalny czytnik biletów. Zaakceptowany bilet może być wydany klientowi lub terminal zabierze bilet do specjalnego zasobnika (ta opcja podnosi stan czystości w okolicach wyjazdu). Zasada przejazdu jest analogiczna jak przy wjeździe na parking, a terminal i bariera spełniają te same funkcje.

Automatyczna kasa parkingowa APM 307

Jest to urządzenie służące do dokonywania opłat za korzystanie z parkingu. W pełni automatyczne urządzenie, przyjmujące opłatę zarówno w bilonie jak i w banknotach. Wydające resztę również w bilonie i banknotach. W wersji bardziej rozbudowane opłatę można dokonać przy pomocy kart płatniczych stykowych jak i bezstykowych.

Kasjerska stacja płatnicza

Wszystkie operacje płatnicze mogą być wykonywane z użyciem kasjerskiej stacji płatniczej. Operator parkingu/ kasjer może mieć graficzny podgląd pracy wszystkich urządzeń systemu. Obsługa stacji płatniczej odbywa się za pomocą monitora dotykowego lub klawiatury/myszy. Właściciel parkingu uzyskuje pełne raporty o pracy systemu. System zgodny z fiskalnymi wymogami istniejącymi w Polsce.

CookiesAccept

Zapoznaj się z polityką prywatności i przetwarzania danych osobowych.

Zrozumiałem

1. Zgodnie wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa i Państwa przedstawicieli danych osobowych jest Trimar Systemy Parkingowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie adres: 01-542 Warszawa, ul. Szaniawskiego 4.

2. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1, będą przetwarzane na podstawie Art. 6, ust. 1, lit. b RODO w celu wykonywania czynności mających na celu zawarcie umowy i jej realizację,.

3. Dane osobowe przedstawicieli, o których mowa w pkt 1, będą wykorzystywane do zapewnienia komunikacji pomiędzy stronami w celu realizacji uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, na podstawie Art. 6, ust. 1 lit. f RODO.

4. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1, będą przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz okres wynikający z wymogów prawnych nakładanych na Administratora przez przepisy prawa krajowego i unijnego oraz w celu ochrony roszczeń wzajemnych.

5. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1, mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych, firmom doradczym i audytowym, firmom transportowym oraz kancelariom prawnym, z którymi współpracuje Administrator w celu wykonania umowy oraz ochrony roszczeń.

6. Osoby, których dane są przetwarzane posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Mają również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Podanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy lub realizacji zamówienia jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy z Administratorem.

8. Klient/Zamawiający jest zobowiązany do przekazania niniejszej informacji swoim przedstawicielom, których dane zostaną przekazane Administratorowi w ramach realizacji umowy.

Czytaj więcej…

Kontakt z firmą TRIMAR

Biuro handlowe:
ul. Marymoncka 34
01-813 Warszawa
(teren AWF)

tel./fax:
+48 22 869-99-29
+48 22 869-99-33
adres e-mail: info@trimar.com.pl
 
Dane firmy:
TRIMAR Systemy Parkingowe Sp.Zo.o. Sp.K.
ul. Szaniawskiego 4
01-542 Warszawa
NIP: 118-00-30-249